Selecteer een pagina

Jesiba de los Pintos

Het 17de eeuwse Jesiba de los Pintos is in binnen- en buitenland onder de Joodse historici bekend vanwege de vele beroemde Sefardische rabbijnen die het heeft voortgebracht. Deze rabbijnen zijn voor de toenmalige Joodse gemeenschappen in Engeland en Amerika van groot belang. De stichters van dit Joodse leerhuis zijn, zoals eerder al beschreven, de Joodse broers De Pinto.

Zij zorgen niet alleen voor dit Joodse leerhuis, de medras, maar ook voor een beet knesset met voorzanger. Abraham De Pinto schrijft in één van zijn geschriften dat, hoewel de Almachtige Zijn uitverkoren volk wegens hun zonden met rampen en ellende tijdens de eeuwen van ballingschap gestraft heeft, de Schepper desalniettemin ‘ter vertroosting den kostelijken schat der Goddelijke Thora gelaten’ heeft.

Volgens Abraham De Pinto is de verwaarlozing van Torastudie, met name door Joodse schijnchristenen, één van de oorzaken voor de moeilijke omstandigheden van Joden. Zijn hoop is dan ook dat alle ‘marranos’ die verblind zijn door ‘den ingewikkelden doolhof der afgoderij’ de vruchten zullen mogen plukken van zijn ‘medras’.

Abraham De Pinto wil het Joodse leerhuis laten bestaan uit elf talmidiem (leerlingen) en een ros jesiba (rector), als symbool voor de twaalf stammen van Jisraëel. De ribi (leraar) moet volgens De Pinto bedreven zijn in Torastudie en lessen over de guemara (gemara) kunnen geven.

Maandelijks ontvangen de ros jesiba en de talmidiem hun toelage waarmee zij ruim in hun levensonderhoud kunnen voorzien, ‘opdat daardoor met veel lust de studien van de Heilige Medras voortgezet worden, ’t welk onze voornaamste wensch is’.

Elke ros hodes (rosj chodesj) krijgen de talmidiem een extra bedrag voor het vasten, dat zij voor het welzijn van de stichters van de jesiba doen. Ook de ros jesiba krijgt een extra bedrag, maar uitsluitend als hij ook aan deze verplichting voldoet. Chacham Josiahoe de Pardo, opperrabbijn van de Sefardisch-Joodse gemeente wordt gevraagd de ros jesiba te zijn van dit Joodse leerhuis.

 

Pin It on Pinterest

Share This